Megapixel

Megapixe je približne 1 milión pixelov. Je to jednotka na určenie rozlíšenia kamier alebo fotoaparátov. Ak kamera robí záznam o veľkosti 1280 x 720 = 921600 čo je približne 1 MPx.

Jedná sa o najhlavnejší parameter kamier podľa ktorého si zákazníci vyberajú kamery.